Klimatkompensation

Hej på er,

Idag reder vi ut några vanliga frågor kring klimatkompensation samt hur vi arbetar med detta. Vi bemöter kritiken kring klimatkompensation som ett sätt att “köpa sig fri” och föreslår istället klimatkompensation som en viktig del i en proaktiv klimatstrategi. Dessutom introducerar vi några Do's & Dont's som vi stött på i vårt arbete kring detta. Häng med!

Vad innebär klimatkompensation?

Att klimatkompensera innebär att en som privatperson eller organisation investerar i projekt med klimatnytta för att väga upp för andra aktiviteter med stor klimatpåverkan. Exempelvis flygresor, köttförsäljning, transporter och energiförbrukning. Att klimatkompensera innebär alltså INTE att reducera sin egen klimatpåverkan. Vi förespråkar därför noggrann beräkning av klimatpåverkan inom organisationen för att hitta klimatbovar i samband med klimatkompensation. Ett bra sätt att dra igång är genom beräkning och rapportering.

Hur kan en klimatkompensera?

Klimatnyttan uppstår då investeringar möjliggör förverkligande av projekt inom energieffektivisering, utveckling av förnybar energi, trädplantering och bevarande av skog. Ofta är projekten belägna i länder med mindre utvecklade energisystem - då detta gör klimatnyttan större.

Ett av projekten som vi jobbar med tillsammans med Tricorona Climate Partners och Bastard Burgers är ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh i Östra Indien. Kraftverket köper in förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen och använder det som bränsle. Sammanlagt leder detta till att CO2e-utsläppen i Indien reduceras med 29 000 ton varje år

Do's & Dont's

För att säkerställa genomförbarheten samt additionalitet krävs extern verifiering och god transparens. Trots en myriad av olika certifieringar existerar är det därför viktigt att välja projekt som verifierats med största möjliga trovärdighet. Vi har därför valt att endast assistera vid investeringar i CDM-projekt som innehar Gold Standard. CDM-projekten uppfyller Kyotoprotokollets kriterier om att löpande kvantifiera klimatnyttan. Kontrollen sköts av oberoende auktoriserade revisorer som rapporterar om projektet till FN. Gold standard innebär att projektet utförs med ytterligare krav på hållbarhet och den lokala omgivningen och är godkänd och betrodd av mer än 80 internationella miljöorganisationer, däribland WWF International och Greenpeace International. Risken är annars att projekten rubbar levnadsvillkoren för lokalbefolkningen där projekten utförs.

Kort och gott: Klimatkompensation kan vara ett schysst sätt att komplettera en aktiv klimatstrategi där målet är att minska sin klimatpåverkan. Viktigt är dock att i samband med klimatkompensation, även se över egna klimatbovar inom organisationen. Klimatförändringar är ett globalt problem som kräver globala lösningar. Att investera där klimatnyttan är hög är ett bra sätt att anamma en global lösning!  

Hör gärna av er till oss så hjälper vi er att utforma en klimatstrategi med hög klimatnytta!