klimatmärkning

Klimatrapportering

Hej på er,

Klimato erhåller ett unikt sätt att rapportera kring klimatpåverkan från mat. Genom Klimato-appen kan användaren själv erhålla rapporter innehållande exempelvis total ackumulerad CO2e-utsläpp i realtid eller månadsvis. Idag tänkte vi berätta lite kring fördelarna med att klimatrapportera samt vad en ska tänka på. Häng med!  

Att rapportera klimatpåverkan är ett steg i processen att upptäcka klimatbovar inom en verksamhet. Dessutom är det ett schysst sätt att initiera en dialog med besökare och kunder kring din organisations arbete med en av vår tids största utmaningar. Klimatfrågan är inte längre en delfråga avskärmad för miljöaktivister utan ett människoskapat fenomen som påverkar hela vårt samhälle, och framförallt redan utsatta delar av världen. Kunder, anställda och andra intressenter är medvetna om detta och att rapportera klimatpåverkan är ett viktigt steg för att hitta en klimatstrategi som passar planeten, verksamheten och växande konsumentintresse. Att samla data från verksamhetens klimatpåverkan är även en viktig process för att följa globala riktlinjer från GRI och GHG. På så sätt kan klimatrapportering ligga till grund för heltäckande hållbarhetsrapporter och övergripande strategiska insatser mot klimatförändringar.

Men att rapportera klimatpåverkan kan vara klurigt. Vad ska beräknas? Vilka perspektiv och metoder ska användas? Hur långt tillbaka och hur långt fram i distributionskedjan ska en mäta?

Lugn i båten. Det absolut viktigaste är att börja med den data och information som finns tillgänglig. Har underleverantörer någon typ av LCA analys tillgänglig eller finns det andra källor är det en bra ände att börja i. Vidare är det viktigt att definiera syftet med rapporteringen. Är det för internt bruk, kunder, anställda eller en del av av en större hållbarhetsrapport? På så sätt blir formatet för rapporten lättare att utforma och frågan kring huruvida en bör beräkna direkta eller indirekta utsläpp kan besvaras. Absolut viktigast att tänka på är att alltid deklarera på vilket sätt datan är framtagen samt för vilken tidsintervall det gäller.

Har du tankar på att börja klimatrapportera? Hör av er till oss på Klimato så kan vi se hur vi kan hjälpa er!