Klimatmärkning för mat

Klimato har tagit fram en klimatmärkning för maträtter. Varje rätt märks med rättens CO2e-påverkan och en indikator för om maträtten har låg/medel/hög klimatpåverkan.

0.5_large.png

Låg

Maträtter märkta med låg har en klimatpåverkan som är mindre än 1 kg CO2e per portion. En diet med låga maträtter är minst hälften så stor som en genomsnittlig diet idag - ett stort steg för klimatet!

1.0_large.png

Medel

Maträtter märkta med medel har en klimatpåverkan som är mellan 1 och 2 kg CO2e per portion. En medelsmart diet motsvarar ungefär en genomsnittlig svensk diet.

2.0_large.png

Hög

Maträtter märkta med hög har en klimatpåverkan som är 2 kg CO2e per portion eller mer. En diet med höga maträtter orsakar större klimatpåverkan än en genomsnittlig diet gör idag.